استان هرمزگان با ۸۷.۳ درصد پیشرفت در واکسیناسیون اتباع در صدر قرار گرفت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اعلام این خبر گفت: کمپین واکسیناسیون سرخک، سرخچه، فلج اطفال و بیماریابی سل در جمعیت مهاجرین و اتباع با هدف افزایش پوشش خدمات بهداشتی در اتباع و مهاجرین در استان هرمزگان همزمان با سایر کشور اجرا شد. دکتر عبدالجبار ذاکری با اشاره به اینکه در این کمپین استان […]

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اعلام این خبر گفت: کمپین واکسیناسیون سرخک، سرخچه، فلج اطفال و بیماریابی سل در جمعیت مهاجرین و اتباع با هدف افزایش پوشش خدمات بهداشتی در اتباع و مهاجرین در استان هرمزگان همزمان با سایر کشور اجرا شد.

دکتر عبدالجبار ذاکری با اشاره به اینکه در این کمپین استان هرمزگان با شاخص ۸۷.۳ درصد در صدر واکسیناسیون اتباع و مهاجرین قرار گرفت، افزود: این کمپین در دو مرحله آغاز شد که مرحله اول از دهم تا بیست و یکم دی ماه با بررسی وضعیت ایمن سازی و تکمیل پوشش واکسن های سرخک، سرخچه، فلج اطفال و کرونا در کودکان کمتر از ۱۵ سال و تجویز مگا دوز vitA در کودکان زیر ۵ سال در حال اجراست و در مرحله دوم که از بهمن ماه تا پایان فروردین است بیماریابی سل در افراد بالای ۱۲ سال انجام خواهد شد.