استیضاح شهردار بندر سیریک کلید خورد

استیضاح شهردار بندر سیریک کلید خورد به گزارش آذینی سه عضو شورای شهر بندرسیریک با امضای طرح سئوال از شهردار روند استیضاح را آغاز ‌ تا وی را موظف به پاسخگویی در خصوص وضعیت نابسامان شهرداری و شهر کنند طبق قانون زمانی که یک یا چند نفر از اعضای شورای اسلامی شهری به عملکرد شهردار […]

استیضاح شهردار بندر سیریک کلید خورد

به گزارش آذینی سه عضو شورای شهر بندرسیریک با امضای طرح سئوال از شهردار روند استیضاح را آغاز ‌ تا وی را موظف به پاسخگویی در خصوص وضعیت نابسامان شهرداری و شهر کنند

طبق قانون زمانی که یک یا چند نفر از اعضای شورای اسلامی شهری به عملکرد شهردار آن شهر انتقاد داشته باشند و از عملکرد وی رضایت نداشته باشند می‌توانند طرح سوال از شهردار را در پیش بگیرند که در این صورت سوالات مطرح شده توسط رئیس شورا مکتوب به شهردار ارسال خواهد شد و وی موظف است ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ سوالات با حضور در صحن شورا پاسخگوی نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر باشد و در صورت قانع نشدن سوال کنندگان استیضاح شهردار با امضای حداقل یک سوم اعضاء شکل می‌گیرد