اسماعیل رئیسی حسنلنگی : /استاندار و نمایندگان هرمزگان در مجلس، تامین منابع لازم جهت طرحهای ملی گردشگری بزرگترین شهر بندری کشور را در بودجه سالانه کشور در دستور کار قرار دهند

هر کجا نیاز باشد شورای شهر به شهردار تذکر خواهد داد/استاندار و نمایندگان هرمزگان در مجلس، تامین منابع لازم جهت طرحهای ملی گردشگری بزرگترین شهر بندری کشور را در بودجه سالانه کشور در دستور کار قرار دهند/ اسماعیل رئیسی حسنلنگی در پانزدهمین جلسه رسمی شورای شهر بندرعباس در نطق پیش از دستور با تبریک روز […]

هر کجا نیاز باشد شورای شهر به شهردار تذکر خواهد داد/استاندار و نمایندگان هرمزگان در مجلس، تامین منابع لازم جهت طرحهای ملی گردشگری بزرگترین شهر بندری کشور را در بودجه سالانه کشور در دستور کار قرار دهند/

اسماعیل رئیسی حسنلنگی در پانزدهمین جلسه رسمی شورای شهر بندرعباس در نطق پیش از دستور با تبریک روز جهانی معلولان، روز پرستار و روز دانشجو اظهار داشت: با گذشت حدود ١٠٠ روز از انتخابات شورا مهمترین اقدام آن یعنی انتخاب شهردار انجام شد.

وی افزود: هر چند زمان کوتاهی است تا بتوان ارزیابی دقیقی از اقدامات صورت گرفته از شهردار جدید را ارائه نمود اما آنچه که برای شورا مهم است توجه و نظارت مستمر و پیوسته به فعالیت‌هایی است که در مجموعه شهرداری در دست اقدام است.

رئیسی گفت: موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت شهری در درجه نخست متوجه شورای شهر است که صاحب رای مردم است و مخاطب اصلی مطالبه گری مردم نیز در درجه نخست متوجه شورا است لذا این شورا باید بتواند با مطالعه دقیق و بهره گیری از تفکر و خرد جمعی و استفاده از ظرفیت‌های قوی علمی و پژوهشی، بسترهای مطمئن و اطمینان بخشی را پیش روی مردم قرار دهد.

وی تصریح کرد: نظام شورایی و توجه به قواعد آن از مهمترین اصول حاکم بر این مجموعه است و هرگونه موفقیتی مرهون انسجام، یکپارچگی و وحدت نظری و عملی در اقدامات و فعالیت‌ها است. حفظ هویت این مجموعه جزء با فراست است و تعقل و تفکر قبل از هر عملی امکان پذیر نیست و لذا توجه این شورا را به حفظ و رعایت اصول و وظایف تعریف شده جلب میکنم.

وی ادامه داد: اقدامات موقت و کم بهره آفت بزرگ شورا است، اقدامات پایدار و بهره ور رمز موفقیت و پایداری آن است. هر اقدام ماندگار و پر ثمر نتیجه نگاه علمی و عقلانی است و باید هم شورای شهر و هم شهرداری به این اصل مهم بطور جدی توجه کنند و تمامی اقدامات خود را در چارچوب‌های علمی پژوهشی تعریف و نتایج آن را در تصمیم گیریی ها عملیاتی کنند.

عضو شورای شهر بندرعباس گفت: استفاده از ظرفیت علمی مراکز دانشگاهی، ایجاد و تقویت پارک‌های علم و فناوری، مطالعه تجربه‌های جدید علمی فن آور از نیازهای جدی شهرداری بندرعباس است که باید با اولویت قرار دادن آن و برقراری ارتباط با مرکز علمی پژوهشی، خود را از روزمرگی و هدر رفت منابع نجات دهد.

وی بیان کرد: شهرداری باید بتواند با فعالیت‌های خود هم افکار عمومی را إقناع کند و هم نظر شورا را جلب نماید. معیارها و راهبردهای انتخاب شده توسط شورا باید از اصول مورد قبول شهردار باشد و بی توجهی به آن می تواند عواقب سوء و پیامدهای ناخوشایندی را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: شورا برای تمامی اختیارات قانونی شهردار احترام قائل است و آن را جزئی از حقوق مدیریتی او می داند اما آن چیزی که برای شورا حائز اهمیت است حفظ انسجام و ایجاد پویایی و تحرک در چرخه مدیریتی شهرداری است. هر گاه ضعفی در این حوزه‌ها مشاهده شد شورا حق دارد با تذکرات خود پیشگیریی های لازم را به عمل آورد.

عضو شورای شهر بندرعباس گفت: موضوع دیگر که باید به آن اشاره کنم توجه به تعریف شهر بندرعباس به عنوان پایلوت کشوری در طرح گردشگری ملی است. بندرعباس به عنوان بزرگترین بندر، آبروی کشور می باشد لذا از نمایندگان محترم و دلسوز استان میخواهم در خصوص تقویت جایگاه گردشگری اعتباراتی، را در قانون بودجه سالانه کشور با رایزنی در کمیسیون‌های مربوطه و اعضای محترم مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کنند و شورای شهر و شهرداری بندرعباس نیز با هماهنگی مجامع علمی و دانشگاهی به این طرح هویت و اعتبار ببخشند.

وی گفت: در پایان از استاندار محترم که شخصیتی انقلابی و مدیری توانمند و شناخته شده در حوزه‌های اجرائی و مدیریتی است درخواست می‌کنم که یکی از اهداف اصلی ایشان رونق و ارتقای شاخص‌های توسعه شهری و توجه جدی در سطح کلان ملی به حوزه گردشگری و زیباسازی این بندر نشسته بر ساحل آب‌های نیلگون خلیج فارس باشد و از تمامی ظرفیت‌های کشوری در این امر مهم استفاده کنند