اطلاعیه استخدام در مجتمع تولیدی پتروصنعت گامرون

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، مجتمع تولیدی پتروصنعت گامرون به منظور تکمیل نیروی انسانی خود دعوت به همکاری نمود. در همین راستا از بین دارندگان مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مکانیک، برق و کلیه گرایشهای شیمی و مهندسی شیمی با اولویت سوابق کاری مرتبط و مقیم بندرعباس، دعوت به همکاری […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، مجتمع تولیدی پتروصنعت گامرون به منظور تکمیل نیروی انسانی خود دعوت به همکاری نمود.
در همین راستا از بین دارندگان مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مکانیک، برق و کلیه گرایشهای شیمی و مهندسی شیمی با اولویت سوابق کاری مرتبط و مقیم بندرعباس، دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان با همراه داشتن اصل و کپی مدارک شناسایی، تحصیلی و سوابق کاری به آدرس کیلومتر ۱۵ جاده بندرعباسسیرجان، نرسیده به شهرک صنعتی شماره یک مراجعه نمایند.

شایان ذکر است؛ مهلت تحویل مدارک حداکثر تا پایان وقت اداری ۲۷ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود.