اطلاعیه محیط زیست هرمزگان در خصوص استشمام بوی نامطبوع در کهورستان

طبق این اطلاعیه در خصوص بوی نامطبوع در شرق کهورستان از توابع شهرستان خمیر تاکنون هیچ گونه منبعی برای انتشار بوی نامطبوع شناسایی نشده است . این اداره کل همچنان در حال پیگیری موضوع و اقدامات پایشی  و نظارتی خود می باشد . چنانچه منبع بوی نامطبوع شناسایی گردید در خبرهای بعدی متعاقبا اعلام  خواهد […]

طبق این اطلاعیه در خصوص بوی نامطبوع در شرق کهورستان از توابع شهرستان خمیر تاکنون هیچ گونه منبعی برای انتشار بوی نامطبوع شناسایی نشده است .
این اداره کل همچنان در حال پیگیری موضوع و اقدامات پایشی  و نظارتی خود می باشد . چنانچه منبع بوی نامطبوع شناسایی گردید در خبرهای بعدی متعاقبا اعلام  خواهد شد .