اعضای هیات اسکواش هرمزگان واکسن دریافت کردند

به گزارش از پایگاه خبری صدای گامبرون و به نقل از روابط عمومی هیات اسکواش هرمزگان با پیگیری های رئیس و مسئول کمیته پزشکی هیات اسکواش هرمزگان، اعضای هیات ورزشی اسکواش با حضور در محل هیات واقع در ورزشگاه خلیج فارس واکسن دریافت کردند. ▪️مهدی قنبری رئیس هیات با اشاره به اهمیت واکسناسیون جامعه هدف […]

به گزارش از پایگاه خبری صدای گامبرون و به نقل از روابط عمومی هیات اسکواش هرمزگان

با پیگیری های رئیس و مسئول کمیته پزشکی هیات اسکواش هرمزگان، اعضای هیات ورزشی اسکواش با حضور در محل هیات واقع در ورزشگاه خلیج فارس واکسن دریافت کردند.

▪️مهدی قنبری رئیس هیات با اشاره به اهمیت واکسناسیون جامعه هدف هیات ورزشی اظهار داشت: با رایزنی ها و پیگیری های کمیته پزشکی اعضای متقاضی هیات ورزشی در ورزشگاه خلیج فارس واکسن دریافت کردند.