اعطای درجه سرتیپ دومی به جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، بنابر پیشنهاد فرمانده ناجا و حکم فرمانده معظم کل قوا ، سرهنگ عباسعلی بهدادی فرد جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان به درجه سرتیپ دومی و یه عنوان سرداری نائل شد. “بابک پارسا”

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، بنابر پیشنهاد فرمانده ناجا و حکم فرمانده معظم کل قوا ، سرهنگ عباسعلی بهدادی فرد جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان به درجه سرتیپ دومی و یه عنوان سرداری نائل شد.

“بابک پارسا”