افتتاح طرح هادی آسفالت مشارکتی با دهیاری روستاهای گزیر ، چاه عبدالرحمن و بندرشناس شهرستان بندر لنگه به مناسبت هفته دولت صورت گرفت

افتتاح طرح هادی آسفالت مشارکتی با دهیاری روستاهای گزیر ، چاه عبدالرحمن و بندرشناس شهرستان بندر لنگه به مناسبت هفته دولت صورت گرفت طرح هادی آسفالت مشارکتی با دهیاری روستاهای گزیر ، چاه عبدالرحمن و بندرشناس شهرستان بندر لنگه با حضور مرادزاده فرماندار ، جعفری نیا مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بندرلنگه و سایر […]

افتتاح طرح هادی آسفالت مشارکتی با دهیاری روستاهای گزیر ، چاه عبدالرحمن و بندرشناس شهرستان بندر لنگه به مناسبت هفته دولت صورت گرفت

طرح هادی آسفالت مشارکتی با دهیاری روستاهای گزیر ، چاه عبدالرحمن و بندرشناس شهرستان بندر لنگه با حضور مرادزاده فرماندار ، جعفری نیا مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بندرلنگه و سایر مدیران دستگاه های اجرایی به مناسبت هفته دولت افتتاح و به بهره برداری رسید.