افتتاح مرکز بوم گردی تکو – شهر تالابی بندر خمیر – بهمن ماه ۱۳۹۹

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون در راستای گرامیداشت روز جهانی تالابها ۲۰۲۱ مصادف با پنجاهمین سالگرد انعقاد کنوانسیون رامسر،  مرکز بوم گردی محلی تکو در شهر تالابی بندر خمیر با حضور مدیر کل دفتر حفاظت و احیا تالابهای سازمان ، نمایندگان دفتر یونسکو،شهردار بندر خمیر و معاون حفاظت محیط زیست استان بمنظور تقویت معیشت […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

در راستای گرامیداشت روز جهانی تالابها ۲۰۲۱ مصادف با پنجاهمین سالگرد انعقاد کنوانسیون رامسر،  مرکز بوم گردی محلی تکو در شهر تالابی بندر خمیر با حضور مدیر کل دفتر حفاظت و احیا تالابهای سازمان ، نمایندگان دفتر یونسکو،شهردار بندر خمیر و معاون حفاظت محیط زیست استان بمنظور تقویت معیشت پایدار جوامع بومی حاشیه تالاب و استقرار گردشگری پایدار مبتنی بر حفاظت از تالاب خورخوران افتتاح گردید.
مرکز مذکور با ارائه غذاهای دریایی ، بومی و سنتی و معرفی و فروش صنایع دستی شهر بندر خمیر عامل موثری در معرفی این شهر بعنوان یک شهرتالابی با گردشگری پایدار در حاشیه تالاب خورخوران به کلیه گردشگران داخل وخارج کشور خواهد بود.
در ادامه مراسم مذکور ، از تالاب زیبای خورخوران به عنوان بزرگترین تالاب با بیشترین مساحت  اکوسیستم غنی جنگلهای مانگرو در استان نیز بازید به عمل آمد.

WhatsApp Image 2021 01 30 at 12.51.01 1 WhatsApp Image 2021 01 30 at 12.51.01 2 WhatsApp Image 2021 01 30 at 12.51.01 3 WhatsApp Image 2021 01 30 at 12.51.01 4 WhatsApp Image 2021 01 30 at 12.51.01 5 WhatsApp Image 2021 01 30 at 12.51.01 6 WhatsApp Image 2021 01 30 at 12.51.01 7 WhatsApp Image 2021 01 30 at 12.51.01 8 WhatsApp Image 2021 01 30 at 12.51.01 9 WhatsApp Image 2021 01 30 at 12.51.01 10 WhatsApp Image 2021 01 30 at 12.51.01 WhatsApp Image 2021 01 30 at 22.03.46