افتتاح و بهره برداری مجموعه فرهنگی ورزشی روستای بارغین خونسرخ

آیین افتتاح و بهره برداری مجموعه فرهنگی ورزشی روستای بارغین خونسرخ با حضور عزیزاله کناری فرماندار شهرستان بندرعباس ، دکتر مرادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، نامور مدیر عامل پالایش نفت بندرعباس و ابراهیم اسماعیلی بخشدار مرکزی

آیین افتتاح و بهره برداری مجموعه فرهنگی ورزشی روستای بارغین خونسرخ با حضور عزیزاله کناری فرماندار شهرستان بندرعباس ، دکتر مرادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، نامور مدیر عامل پالایش نفت بندرعباس و ابراهیم اسماعیلی بخشدار مرکزی