افتتاح ۷۴طرح برق رسانی با اعتباری بالغ بر ۱۲۳۸ میلیارد ریال در هفته دولت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان از افتتاح ۷۴طرح برق رسانی با اعتباری بالغ بر ۱۲۳۸ میلیارد ریال در هفته دولت خبر داد۰ مهندس هاجر عبدی گفت: این پروژه‌ها در حوزه‌های تامین برق مشترکین جدید واحد های صنعتی، کشاورزی، مراکز بهداشتی، آموزشی ودرمانی و نیز اصلاح وساماندهی شبکه های توزیع برق و احداث شبکه […]

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان از افتتاح ۷۴طرح برق رسانی با اعتباری بالغ بر ۱۲۳۸ میلیارد ریال در هفته دولت خبر داد۰

مهندس هاجر عبدی گفت: این پروژه‌ها در حوزه‌های تامین برق مشترکین جدید واحد های صنعتی، کشاورزی، مراکز بهداشتی، آموزشی ودرمانی و نیز اصلاح وساماندهی شبکه های توزیع برق و احداث شبکه های توزیع برق جدید با بهره گیری از فناوری نوین و همچنین شبکه های روشنایی معابر شهری و روستایی که در فاصله زمانی بهمن ۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ در سراسر استان اجرا شده اند به بهره‌برداری خواهند رسید.

مهندس عبدی اظهار داشت: این طرحها شامل ۷۴ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی،۳۹ کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی،۱۵۶ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی،۱۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی، ۳۶۰ دستگاه پست هوایی و ۵۵ دستگاه پست زمینی می باشد۰ در این ایام نیز ۴هزارو ۱۲۸ چراغ روشنایی معابر به بهره برداری می رسد۰

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان در ادامه بیان داشت: با اجرای این طرح ها تعداد ۸۰۹۳ مشترک جدید به مشترکین برق استان اضافه شده است. و برای بهره برداری از این پروژه ها یک هزار و ۲۳۸ میلیارد ریال هزینه شده است .

cf5041aa cc2c 469a 843e e88ca8470a43

مهسا پارسا////