*افتخار آفرینی دختره کاراته کار میناب در جام‌ایران زمین*

تیم کاراته قصر نشاط و قدرت میناب با مربیگری سرکار خانم‌یاسمن غلامشاهی که به نمایندگی از استان هرمزگان در مسابقات بین المللی کاراته جام ایران زمین شرکت کرده بودند در بخش دختران ملیکا عربی چلوئی  شگفتی ساز شد و توانست در کاتا و‌ کومیته صاحب کسب مقام سوم درخشان شود. *ملیکا عربی * در کاتا […]

تیم کاراته قصر نشاط و قدرت میناب با مربیگری سرکار خانم‌یاسمن غلامشاهی که به نمایندگی از استان هرمزگان در مسابقات بین المللی کاراته جام ایران زمین شرکت کرده بودند در بخش دختران ملیکا عربی چلوئی  شگفتی ساز شد و توانست در کاتا و‌ کومیته صاحب کسب مقام سوم درخشان شود. *ملیکا عربی * در کاتا توانست قهرمان و صاحب  میام سوم ومدال برنز🥉شود و ‌در بخش کومیته نیز توانست مقام سوم و مدال🥉 را از آن خود کند مسابقات بین المللی با حضور کشور های همسایه اعم از روسیه . عربستان . عراق. افغانستان. آذربایجان.و ازبکستان برگزار گردید