افتضاح در ثبت نام مدارس دولتی حاجی آباد / آقای رئیس آموزش پروش حاجی آباد در خواب ناز تشریف دارید ؟؟؟؟؟

افتضاح در ثبت نام مدارس دولتی حاجی آباد دولتی ها ثبت نام نمیکنند که مردم مجبور بشوند در مدارس خصوصی ثبت نام کنند آقای رئیس آموزش پروش حاجی آباد در خواب ناز تشریف دارید ؟؟؟؟؟   بزرگترین مشکل مردم در شهر حاجی آباد ثبت نام فرزندانشان در مدارس دولتی است ، بنا به تماس عده […]

افتضاح در ثبت نام مدارس دولتی حاجی آباد

دولتی ها ثبت نام نمیکنند که مردم مجبور بشوند در مدارس خصوصی ثبت نام کنند

آقای رئیس آموزش پروش حاجی آباد در خواب ناز تشریف دارید ؟؟؟؟؟

 

بزرگترین مشکل مردم در شهر حاجی آباد ثبت نام فرزندانشان در مدارس دولتی است ، بنا به تماس عده ای اهالی محترم حاجی آباد با پایگاه خبری صدای گامبرون ، پیگیر مشکلات مردم شدیم .

متاسفانه مدارس هئیت امنایی ( دولتی) حاجی آباد از ثبت نام دانش آموزان سرباز می زنند و همه را تشویق می کنند برای ادامه تحصیل از مدارس خصوصی استفاده کنند ، این موضوع باعث نارضایتی مردم شهر حاجی آباد شده است

به گفته برخی از ناراضیان ؛ مسئولین آموزش پروش با مدارس خصوصی تبانی کرده اند برای روانه کردن دانش آموزان به سمت مدارس خصوصی ، مدارسی که علی الرقم غیرحضوری بودن دانش آموزان مبالغ باالیی را از مردم دریافت می کنند.

این داستان برای ما واقعا عجیب بود و ای کاش رئیس آموزش پرورش حاجی آباد پاسخی برای موضوع داشته باشند.