افزایش فروش و تداوم صادرات مستلزم تقویت نگاه حمایتی است

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون : مدیرفروش شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به تداوم چهارساله کسب عنوان صادرکننده نمونه استان توسط فولاد هرمزگان گفت: افزایش فروش و تداوم صادرات مستلزم تقویت نگاه حمایتی است. مهدی شکری‌زاده با بیان این‌که این شرکت موفق گردید برای چهارمین سال متوالی، عنوان صادرکننده برتر استان هرمزگان را کسب […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون : مدیرفروش شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به تداوم چهارساله کسب عنوان صادرکننده نمونه استان توسط فولاد هرمزگان گفت: افزایش فروش و تداوم صادرات مستلزم تقویت نگاه حمایتی است.

مهدی شکریزاده با بیان اینکه این شرکت موفق گردید برای چهارمین سال متوالی، عنوان صادرکننده برتر استان هرمزگان را کسب نماید اظهارداشت: در سال ۹۶ حدود یکمیلیون  و ۱۰۰ هزار تن صادرات محصول داشتیم که نسبت به سال ۹۵، ده درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه افزود: نکته مهم این است که تقریبا ۷۰ درصد برنامه فروش محصولات فولاد هرمزگان برای صادرات تعین شده است و بهخاطر موقعیت جغرافیایی که شرکت فولاد هرمزگان در کشور دارد، سعی شده تا در بخش صادرات فروش حداکثری داشته باشد.

مدیرفروش فولاد هرمزگان با بیان اینکه، استراتژی شرکت فولاد هرمزگان حضور موثر دربازارهای صادراتی است بیانداشت: در سال ۹۷ نیز برنامههای صادرات را حفظ خواهیم کرد، چراکه نگاه شرکت فولاد هرمزگان، نگاهی صادراتمحور است.

شکریزاده، هدفگذاری شرکت فولاد هرمزگان را برای تامین نیاز بازار داخلی به گریدهای خاص و تمایز در ابعاد اشارهداشت و گفت: تامین نیاز بازارهای داخلی به ویژه تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالا، مطابق با توان فولاد هرمزگان جزء اولویتهای اصلی این شرکت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، فروش موفق را در گرو مطالعات، تحقیقات و شناسایی بازارهای مناسب دانست و افزود: در شرکت فولاد هرمزگان با مطالعات صورتگرفته در بازارهای هدف صادراتی توانسته فروش قابل توجهی به کشورهای اروپا، آمریکای جنوبی، شمال آفریقا و همچنین شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا داشته باشد.

مدیر فروش شرکت فولاد هرمزگان در ادامه وجه تمایز محصولات فولاد هرمزگان را نسبت به سایر شرکتها از لحاظ کیفی و ابعاد عنوانکرد و بیانداشت: این توانایی را داریم تا بهعنوان پیشرفتهترین کارخانه فولاد کشور، محصول اسلب تا عرض ۲۰۰۰ میلیمتر را تولید و به بازارهای مصرف عرضه کنیم که در خاورمیانه بینظیر است.

شکریزاده با اشاره به حضور موفق چندساله در بازارهای صادراتی و حفظ برند فولاد هرمزگان در بازارهای جهانی گفت: اسلب هرمزگان بهعنوان یک محصول شناخته شده در بازارهای جهانی رضایت مشتریان را جلب کرده است.

وی با بیان اینکه پیامد تحریمها تاحدودی تاثیر در صادرات شرکت داشته است افزود: با اینحال طبق مطالعات صورتگرفته در راستای حفظ و توسعه بازارها، در قالب سناریوهایی، سعی کردهایم تا آثار تحریمها را به حداقل برسانیم اما لازم است دولت با بستههای حمایتی از صادرکنندگان در صنعت فولاد پشتیبانی کند.

شکریزاده، مهمترین مبحث مورد توجه شرکتهای صادرکننده را نگاه اقتصادی دانست و بیانداشت: شرکت فولاد هرمزگان با استفاده از این نگاه، توانسته موفقیتهای زیادی را کسب نماید.

“بابک پارسا”