اقدامات سازمان مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در عید قربان

اقدامات سازمان مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در عید قربان.     برای دیدن این ویدئو   اینجا کلیک کنید   مهسا پارسا///

اقدامات سازمان مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در عید قربان.

 

 

برای دیدن این ویدئو

 

اینجا کلیک کنید

 

مهسا پارسا///