اقدامات صورت گرفته در زمینه کنترل بیماریها ی واگیر در ایام تعطیلات نوروز

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت : در راستای استمرار ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و به منظور پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر در سطح استان ، توسط کارشناسان بیماریهای واگیر استان درایام تعطیلات نوروزی اقدامات گسترده ای به صورت شبانه روزی در مراکز بهداشتی و درمانی و در واحدهای مراقبتی […]

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت : در راستای استمرار ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و به منظور پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر در سطح استان ، توسط کارشناسان بیماریهای واگیر استان درایام تعطیلات نوروزی اقدامات گسترده ای به صورت شبانه روزی در مراکز بهداشتی و درمانی و در واحدهای مراقبتی مرزی جهت مسافرین صورت گرفته است .

دکتر رضا صفری با تاکید به اهمیت و ضرورت برنامه پیشگیری و کنترل بیماری بیماریهای واگیر اقدمات صورت گرفته از ۲۸اسفندماه تا اکنون ۸۱مورد بازدید ، ۶هزارو ۶۰۹ ثبت واکسیناسیون و ۷۰۹مورد نمونه گیری تشخیص مالاریا ، ۹۸مورد نمونه گیری التور ، ۱۴مورد نمونه گیری سرخک و هم چنین ۵۵مورد مثبت کووید ۱۹ و ۲مورد طغیان منتقله از آب و غذا شناسایی شده را اعلام کرد .

وی بیا ن کرد : تعداد۲۰۲مورد حیوان گزیدگی و تعداد۳۹۱مورد تزریق واکسیناسیون درمان هاری در مراکز پیشگیری و کنترل هاری در شهرستان های تابعه پس از مراجعه افراد بصورت کامل و به موقع صورت گرفته است .

دکترصفری گفت: دراین ایام تعداد کل موارد نمونه گیری پاشنه پا ی نوزادان جهت غربالگری هیپو تیروئیدی ۵۷۸مورد بوده است .

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: پایگاههای بهداشتی مراقبت مرزی جهت جلوگیری ازشیوع بیماریهای واگیر و طغیان احتمالی در این ایام ازطریق نظام مراقبت سندرومیک بصورت ویژه فعال بوده اند و تا کنون ۴ هزار و ۵۴۹نفر مسافر وارده را به استان تحت مراقبت سندرومیک قرار داده اند.