اقدام ارزنده دوستداران محیط زیست شهرستان خمیر

حجت قاسمی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمیر اقدام ارزنده و مثبت همیاران و دوستداران طبیعت شهرستان خمیر در تحویل یک راس بره میش به آن اداره خبر داد. وی افزود: پس از انجام معاینات اولیه توسط دامپزشکی بندر خمیر و کلنیک دکتر محمدی بندرعباس و صحت از سالم بودن حیوان […]

حجت قاسمی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمیر اقدام ارزنده و مثبت همیاران و دوستداران طبیعت شهرستان خمیر در تحویل یک راس بره میش به آن اداره خبر داد.
وی افزود:
پس از انجام معاینات اولیه توسط دامپزشکی بندر خمیر و کلنیک دکتر محمدی بندرعباس و صحت از سالم بودن حیوان ، به  زیستگاه خود در منطقه حفاظت شده گنو منتقل شد .