الحاق تجهیـزات راهبـردی و استراتژیک ویژه امور بنـدری و امورکانتینـری توسط شرکت پـدیـد آوران امیـد پارس 

در راستای ارائـه خـدمات مطلوب و تسهیـل در امـر تخلیه و بارگیری کالا در مجتمع بنـدری شهید رجایی، الحاق تجهیـزات راهبـردی و استراتژیک ویژه امور بنـدری و امورکانتینـری توسط شرکت پـدیـد آوران امیـد پارس الحاق این ناوگان تجهیزات با سرمایه گذاری بالغ بـر ۳.۴۰۰.۰۰۰ یورو و با هـدف ارائـه خدمات با کیفیت‌تر، افزایش سـرعت و […]

در راستای ارائـه خـدمات مطلوب و تسهیـل در امـر تخلیه و بارگیری کالا در مجتمع بنـدری شهید رجایی، الحاق تجهیـزات راهبـردی و استراتژیک ویژه امور بنـدری و امورکانتینـری توسط شرکت پـدیـد آوران امیـد پارس

5 2

الحاق این ناوگان تجهیزات با سرمایه گذاری بالغ بـر ۳.۴۰۰.۰۰۰ یورو و با هـدف ارائـه خدمات با کیفیت‌تر، افزایش سـرعت و تـوان عملیاتـی، تسهیـل در امــر تخلیه و بارگیری کالا و بالابـردن ضـریب ایمنـی در مجتمـع بنـدری شهیـد رجـایـی و همچنیـن ایجاد اشتغال بـرای حدود ۱۹۰ نفـر نیـروی انسانـی توسط شرکت پـدیـد آوران امیـد پارس صورت گرفته است.

 

این ناوگان تجهیـزات شامـل:

تعداد ۲۸ دستگاه کشنده تربرگ تراکتور و کفی

 تعداد ۱۰ دستگاه کمپرسی ماموت مخصوص حمـل کالاهای فلـه 

 تعداد یک دستگاه ریـچ استاکر

 تعداد ۶ دستگاه لیفتراک سبک

 تعداد دو دستگاه لـودر سنگین مخصوص تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی و فلـه خشک

 تعداد یکدستگاه جرثقیل ۱۵۰ تـن موبایل سنگین

 تعداد ۴ دستگاه کفی کوتاه مخصوص حمل کالای متفرقـه

 تعداد ۱۴ عدد قیف مخصوص تخلیه کالاهای فلـه خشک

 تعداد ۶ دستگاه وانت تویوتا دوکابین

 تعداد دو دستگاه جاروب مکانیزه بابکت

 

می‌باشد و به صورت کامل از مهر ماه امسال وارد چرخه عملیات بنـدر شهید رجایـی گردیده است.

1 12 13 14 1

ایمان مطهری خبرنگار پایگاه خبری صدای گامبرون // بندرشهید رجایی //