امضای تفاهم نامه طرح انتخاب بندرعباس بعنوان پایتخت کتاب ایران

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، رضا کمالی زرکانی در این خصوص گفت:طرح بندرعباس بعنوان پایتخت کتاب ایران پس از انجام اقدامات زیر بنایی به وزارت فرهنگ و ارشاد ارسال و پس از داوری در اردیبهشت ۱۳۹۹نتایج آن اعلام خواهد شد . وی اضافه کرد:علاوه بر بندرعباس چهار شهر دیگر استان شامل: میناب،تیرور،کنگ و […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، رضا کمالی زرکانی در این خصوص گفت:طرح بندرعباس بعنوان پایتخت کتاب ایران پس از انجام اقدامات زیر بنایی به وزارت فرهنگ و ارشاد ارسال و پس از داوری در اردیبهشت ۱۳۹۹نتایج آن اعلام خواهد شد .

وی اضافه کرد:علاوه بر بندرعباس چهار شهر دیگر استان شامل: میناب،تیرور،کنگ و جناح نیز بعنوان کاندید های دیگر  پایتخت کتاب  به وزارتخانه معرفی خواهند شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان عنوان کرد:این تفاهم نامه باعث خواهد شد هم افزایی بیشتری در جهت دستیابی به این هدف مهم  در بندرعباس صورت گیرد

“بابک پارسا”