نتیجه پایانی انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم؛

انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم روز جمعه، در ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه ثابت و سیار در داخل کشور و ۳۴۴ شعبه در خارج از کشور برگزار و نتایج آن به صورت تدریجی از بامداد روز شنبه، اعلام شد.

با پایان یافتن مهلت رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در ساعت ۲۴ روز جمعه، فرایند شمارش آرا و اعلام نتایج در دستورکار برگزارکنندگان انتخابات قرار گرفت و در حوالی ظهر روز شنبه نتیجه جمع بندی از سوی وزارت کشور اعلام شد. انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم که در پی شهادت رئیس جمهور و هیات همراه پیش […]

با پایان یافتن مهلت رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در ساعت ۲۴ روز جمعه، فرایند شمارش آرا و اعلام نتایج در دستورکار برگزارکنندگان انتخابات قرار گرفت و در حوالی ظهر روز شنبه نتیجه جمع بندی از سوی وزارت کشور اعلام شد.
انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم که در پی شهادت رئیس جمهور و هیات همراه پیش از موعد قانونی برگزار شد، از ساعت ۸ صبح روز جمعه، ۸ تیر ۱۴۰۳ وارد فاز نهایی یعنی رای گیری در ۳۴ هزار و ۵۲۲ شعبه شهری و ۲۴ هزار و ۱۱۸ شعبه روستایی (مجموعا در ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه) گردید. شعباتی که ۴۳ هزار و ۴۲۵ شعبه ثابت و ۱۵ هزار و ۲۱۵ شعبه سیار را شامل می‌شد.
فرآیندی که وفق قانون می‌بایست تا ساعت ۱۸ ادامه می‌یافت، اما به مانند تمامی ادوار گذشته با تصمیم مجریان انتخابات تمدید گردید و ابتدا اعلام شد تا ساعت ۲۰ تمدید شده، بعدتر تصمیم گرفتتند که تا ۲۲ ادامه داشته باشد و در نهایت تا ساعت ۲۴ تمدید شد و در این ساعت، محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: زمان رای‌گیری چهاردهمین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان پایان یافته و شمارش آرا آغاز شده است.

مرحله‌ای که در پایان آن، صورتجلسه‌ای ویژه به امضای اعضای شعبه و ناظر می‌رسد، تعرفه‌ها و نسخه‌ای از صورتجلسه در صندوق اخذ رای قرار گرفته و با بست‌های مخصوص پلمب می‌گردد و نتیجه شمارش آرا در قالب نسخه‌ای از صورتجلسه به بخشداری یا فرمانداری و در نهایت به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال می‌گردد تا فرایند تجمیع آرا و اعلام نتیجه صورت گیرد.

نتایج انتخابات از بامداد روز شنبه به صورت تدریجی از سوی وزارت کشور، در اختیار رسانه ها قرار گرفت.در نهایت در حوالی ظهر روز شنبه بود که جمع بندی نهایی نتایج، مبنی بر رقابت پزشکیان و جلیلی در دور دوم، از سوی وزارت کشور اعلام شد.

بر اساس قانون، نتیجه رسمی و نهایی، از سوی شورای نگهبان اعلام می شود.
محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در نهمین نوبت تشریح نتایج اولیه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: نهمین آمار رسمی ستاد انتخابات کشور در خصوص اعلام نتایج انتخابات چهاردهم به شرح ذیل است:

آرای ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه یعنی معادل کل شعب تا کنون شمارش و تجمیع شده است. تعداد شهرستان‌های کل کشور ۴۸۲ شهرستان بوده است.

تعداد آرای مأخوذه صحیح و باطله شمارش شده در مجموع ۲۴ میلیون ۵۳۵ هزار و ۱۵۵ رأی است.

میزان آرای مأخوذه به ترتیب عبارت‌اند از:

مسعود پزشکیان با ۱۰۴۱۵۹۹۱ رأی

سعید جلیلی با ۹۴۷۳۲۹۸ رأی

محمدباقر قالیباف با ۳۳۸۳۳۴۰ رأی

مصطفی پور محمدی با ۲۰۶۳۹۷ رأی