انتخاب فیصل دانش رئیس شورای شهر بندرعباس بعنوان هیّئت رئیسه کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل مجمع مشورتی کلانشهرها و مراکز استانها

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها، در ٨ و ٩ آذرماه جاری در شهر همدان تشکیل گردید. فیصل دانش رییس شورای شهر بندرعباس در این اجلاس حضور داشت، این مجمع با حضور  الویری رییس شورای عالی استانهای کشور و جمع کثیری از […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها، در ٨ و ٩ آذرماه جاری در شهر همدان تشکیل گردید. فیصل دانش رییس شورای شهر بندرعباس در این اجلاس حضور داشت، این مجمع با حضور  الویری رییس شورای عالی استانهای کشور و جمع کثیری از اعضاء شورای عالی کشور ، مهندس محسن هاشمی رفسنجانی ریاست شورای شهر تهران و رییس مجمع شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور، حدود ٣٠ تن از روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانهای کشور و تعدادی از شهرداران کلان شهر ها،  در شهر همدان برگزار گردید.

در این نشست ابتدا ، جلسات کمیسیونهای چهارگانه تشکیل شد و در هر کمیسیون سه نَفَر بعنوان اعضاء هیّئت رییسه کمیسیون های مجمع کلانشهرهای کشور انتخاب شدند، سپس اعضاء هر کمیسیون به تبادل نظر در خصوص موضوعات مربوطه پرداختند و جمع بندی تصمیمات بصورت مکتوب به شورای عالی استانها و جلسه مجمع مشورتی ارائه گردید.

در این جلسه “فیصل دانش”  رئیس شورای شهر بندرعباس بعنوان عضو هیّئت رئیسه کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل مجمع مشورتی کشور انتخاب شد.

قابل ذکر است ، اعضاء این کمیسیون متشکل از ١٠ کلانشهر و مرکز استان بوده  و انتخاب هیّئت رییسه بوسیله رأی گیری انجام گردید.
“بابک پارسا”