انجام گشت و پایش مشترک در مناطق ساحلی شهر ستان بتدرلنگه

قلندری رئیس و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری یک نفر متخلف زنده گیری پرندگان شکاری در پایش های شبانه روزی مامورین یگان حفاطت محیط زیست آن اداره در فصل کواخی در حوزه استحفاظی آن شهرستان خبرداد. در این راستا یک بهله لیل و ادوات شکاروصید از آن متخلف کشف و ضبط […]

قلندری رئیس و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری یک نفر متخلف زنده گیری پرندگان شکاری در پایش های شبانه روزی مامورین یگان حفاطت محیط زیست آن اداره در فصل کواخی در حوزه استحفاظی آن شهرستان خبرداد.
در این راستا یک بهله لیل و ادوات شکاروصید از آن متخلف کشف و ضبط شد و پرونده آن در حال رسیدگی می باشد . در این ماموریت ، مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پنج کوخه را شناسایی و تخریب کردند.
این ماموریت توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه انجام شد
به گزارش اداره روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست هرمزگان ، قلندری رئیس و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه از دستگیری یک نفر متخلف زنده گیری پرندگان شکاری در پایش های شبانه روزی مامورین یگان حفاطت محیط زیست آن اداره در فصل کواخی در حوزه استحفاظی آن شهرستان خبرداد.
در این راستا یک بهله لیل و ادوات شکاروصید از آن متخلف کشف و ضبط شد و پرونده آن در حال رسیدگی می باشد . در این ماموریت ، مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پنج کوخه را شناسایی و تخریب کردند.