انعقاد تفاهم نامه مدرسه ۹ کلاسه روستای پدل درشهرستان بندر لنگه

❇️توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان، ظهر امروز با حضور سیدفخرالدین هاشمی مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان و خیر نیک اندیش حاج عبدالرحمان پوره تفاهم نامه احداث مدرسه ۹ کلاسه روستای پدل در شهرستان بندر لنگه منعقد شد. هاشمی با بیان اینکه این مدرسه بازیربنای۷۰۰مترمربع بامشارکت ۵۰درصدی خیر نیک اندیش حاج عبدالرحمان پوره احداث می شود، […]

❇️توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان، ظهر امروز با حضور سیدفخرالدین هاشمی مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان و خیر نیک اندیش حاج عبدالرحمان پوره تفاهم نامه احداث مدرسه ۹ کلاسه روستای پدل در شهرستان بندر لنگه منعقد شد.
هاشمی با بیان اینکه این مدرسه بازیربنای۷۰۰مترمربع بامشارکت ۵۰درصدی خیر نیک اندیش حاج عبدالرحمان پوره احداث می شود، اظهار داشت: مدرسه ۹ کلاسه روستای پدل درشهرستان بندر لنگه با هزینه ایی بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان احداث می شود.
گفتنی است؛ با بهره برداری از این مدرسه بیش از ۲۲۵ دانش آموزاز از فضای آموزشی ایمن و استاندارد بهره مند خواهند شد.