اهداء خون کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بندر لنگه  به مناسبت هفته دولت

اهداء خون کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بندر لنگه  به مناسبت هفته دولت به مناسبت هفته دولت جمعی از کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بندر لنگه با حضور در پایگاه انتقال خون ببندرلنگه، خون خود را اهدا کردند و با این حرکت یاد و خاطره شهیدان رجائی و باهنر را گرامی داشتند.

اهداء خون کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بندر لنگه  به مناسبت هفته دولت

به مناسبت هفته دولت جمعی از کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بندر لنگه با حضور در پایگاه انتقال خون ببندرلنگه، خون خود را اهدا کردند و با این حرکت یاد و خاطره شهیدان رجائی و باهنر را گرامی داشتند.