اهدای جایزه مدیریت مسئولیت اجتماعی ایران به شرکت نفت ستاره خلیج فارس

، بیست و دومین دوره جوایز صنعت روابط عمومی ایران در سازمان مدیریت صنعتی با حضور باقر ساروخانی، سید مهدی الوانی (پدر مدیریت دولتی ایران) و اساتید و پیشکسوتان حوزه روابط عمومی کشور برگزار شد و جایزه مدیریت مسئولیت اجتماعی به روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس اهدا شد. شرکت نفت […]

، بیست و دومین دوره جوایز صنعت روابط عمومی ایران در سازمان مدیریت صنعتی با حضور باقر ساروخانی، سید مهدی الوانی (پدر مدیریت دولتی ایران) و اساتید و پیشکسوتان حوزه روابط عمومی کشور برگزار شد و جایزه مدیریت مسئولیت اجتماعی به روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس اهدا شد.

3

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی همواره پیشرو بوده است و علاوه بر وظیفه‌ ذاتی خود مبنی بر تأمین امنیت سبد سوخت ایران اسلامی و تولید بخش عمده‌ای از فرآورده‌های استراتژیک صادراتی و موردنیاز کشور، عمل به مسئولیت‌های اجتماعی را مدنظر قرار داده و سعی داشته است تا به‌عنوان صنعتی نمونه با نگاه به جوامع محلی نقش‌آفرینی کند.

در بیست و دومین دوره جوایز صنعت روابط عمومی ایران که با حضور شرکت های بزرگ کشور برگزار شد پس از ارزیابی داوران، جایزه مدیریت مسئولیت اجتماعی به علیداد واحدی، مدیر روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس اهدا شد.