اولین بارش پاییزی در بندرعباس

برای مشاهده ویدیو اولین بارش پاییزی در بندرعباس اینجا کلیک کنید معاون هواشناسی هرمزگان اعلام کرد: به دنبال فعالیت یک سامانه در هرمزگان، احتمال بارش باران در بندرعباس به صورت موقت و کوتاه اما طی چند نوبت صورت خواهد گرفت.

برای مشاهده ویدیو اولین بارش پاییزی در بندرعباس اینجا کلیک کنید

معاون هواشناسی هرمزگان اعلام کرد: به دنبال فعالیت یک سامانه در هرمزگان، احتمال بارش باران در بندرعباس به صورت موقت و کوتاه اما طی چند نوبت صورت خواهد گرفت.