اولین جشنواره مجازى تابستانه کارکنان و خانواده کارکنان شرکت فولاد هرمزگان

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون و به نقل از روابط عمومی هیات ورزش کارگری استان هرمزگان اولین جشنواره مجازى تابستانه کارکنان و خانواده کارکنان شرکت فولاد هرمزگان(جشنواره شرجى و دریا)برگزار گردید .در این رویداد ورزشی بزرگ، کمیته یوگا انجمن ورزش های همگانی کارگری در برگزارى بخشى از این جشنواره به آموزش یوگا در قالب […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون و به نقل از روابط عمومی هیات ورزش کارگری استان هرمزگان اولین جشنواره مجازى تابستانه کارکنان و خانواده کارکنان شرکت فولاد هرمزگان(جشنواره شرجى و دریا)برگزار گردید .در این رویداد ورزشی بزرگ، کمیته یوگا انجمن ورزش های همگانی کارگری در برگزارى بخشى از این جشنواره به آموزش یوگا در قالب ورزش صبحگاهى به صورت آنلاین با شرکت فولاد همکارى نمود.با توجه به اینکه ورزش یوگا یک ورزش پیشگیرانه در جهت جلوگیری از صدمات و فرسودگی ناشی از کار محسوب میشود، معرفی این ورزش به جامعه کارگری و کارمندی گامی بزرگ در جهت توسعه سلامت و ارتقا کارایی می باشد ، ورزش یوگا ترکیبی از نرمش، حرکات کششی و تنفس منظم است و می‌تواند استرس را به میزان قابل توجهی کاهش داده و سلامت کارکنان و کارمندان را بهبود بخشد.

حبر:علی قراگزلو