اولین رویداد پاکسازی ساحل با روبات در شهر بندرعباس برگزار شد

این برنامه با همکاری اداره محیط زیست هرمزگان وسایر نهادها برگزارگردید

اولین رویدار پاکسارزی ساحل با روبات در ساحل بوستان غدیر شهر بندرعباس با حضور دستگاهها، نهادها ، صنایع استان و اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان برگزارشد.
در این مراسم دانش آموزان با ساخت روبات خود به پاکسازی نمادین ساحل بوستان غدیر پرداختند . در این مراسم معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ، رئیس اداره آموزش ومشارکت های مردمی و رئیس اداره مدیریت زیستگاهها وامورمناطق این اداره کل برگزار شد .
عابدینی رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی محیط زیست هرمزگان افزود:
بی شک نقش ربات درانجام هوشمندانه کارها ، صرفه جویی در زمان و کارهای سخت و زیان آور در زندگی بشر موثری است . همانطور که شاهد هستیم ربات ماشینی پاکبان امروز در پاکساری محیط های شهر ی کمک زیادی می نماید بی شک ربات پاکبان در جهت پاکسازی مناطق ساحلی که اولین رویداد دانش آموزان هرمزگانی در شهر بندرعباس بوده است ایده ای نوین ونمادین برای شروع حرکتی هوشمندانه در جهت حفظ اکوسیستم ساحلی و محیط زیست دریایی می باشدودانش اموزان و شرکت های دانش بنیان می توانند درایده پردازی کاربردی نقش مهمی را در جهت حفاظت ار محیط زیست ایفا نمایند.
در پایان مراسم به دانش آموزان سازنده ربات پاکبان ساحلی جوایزی اهدا شد.