اولین مجمع عمومی انجمن سینماگران هرمزگان

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون اولین مجمع عمومی انجمن سینماگران هرمزگان با حضور جمعی از هنرمندان عصر یکشنبه ۱۱ آذر ۹۷ در سالن فرهنگ سرای طوبی برگزار شد. گفتنی است که این انجمن مهر ماه ۹۷ مجوز ارشاد را دریافت نموده و از بین ۸ نامزد برای هیئت مدیره انجمن ۵ نفر با رای […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

اولین مجمع عمومی انجمن سینماگران هرمزگان با حضور جمعی از هنرمندان عصر یکشنبه ۱۱ آذر ۹۷ در سالن فرهنگ سرای طوبی برگزار شد.

س۷س۶س۵س۴س۳س۲

گفتنی است که این انجمن مهر ماه ۹۷ مجوز ارشاد را دریافت نموده و از بین ۸ نامزد برای هیئت مدیره انجمن ۵ نفر با رای هنرمندان انتخاب شدن

آقای مهرداد امیرزاده ، اصغر گردابی ، مصیب داوری ، خوبیار سالاری و محسن بختیار و در ادامه سه نامزد بازرسی ثبت نام کردن که آقای امین درستکار به عنوان بازرس این انجمن انتخاب شد.