اولین همایش بین المللی علوم دریایی برگزار شد

این مراسم با حضور مقامات کشوری واستانی در سالن فرهنگ دانشگاه هرمزگان برگزارگردید ، اولین همایش بین المللی علوم دریایی بارویکرد نوآوری در اکوسیستم های آّبی با تکیه براقتصاد دریا پایه با حضور معاون وزیرراه وشهرسازی ورئیس سازمان هواشناسی کشور، معاون توسعه ومدیریت منابع دانشگاه تهران ورئیس همایش مذکور، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ، […]

این مراسم با حضور مقامات کشوری واستانی در سالن فرهنگ دانشگاه هرمزگان برگزارگردید
، اولین همایش بین المللی علوم دریایی بارویکرد نوآوری در اکوسیستم های آّبی با تکیه براقتصاد دریا پایه با حضور معاون وزیرراه وشهرسازی ورئیس سازمان هواشناسی کشور، معاون توسعه ومدیریت منابع دانشگاه تهران ورئیس همایش مذکور، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ، رئیس مرکز مطالعات وهمکاری های علمی وبین المللی وزرات علوم ، تحقیقات وفناوری ، اساتید ، پژوهشگران و … برگزار شد .

دراین همایش دکتر نوحه گر معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه تهران و رئیس اولین همایش بین المللی علوم دریایی درابتدای سخنان خود به تشریح اهداف همایش پرداخت .
وی افزود: بیش از ۱۵۰مقاله ازکشورهای مختلف  به دبیرخانه این همایش ارسال شده است که تنها ۱۰۰مقاله پذیرفته شده است ، بی شک در مباحث اقتصاد دریا محور،  می بایست  با توسعه پایدارهمراه باشد، چشم پوشی از مباحث زیست محیطی مارا با چالش های زیادی همراه می نماید .
وی ادامه داد:
در مباحث دریا محورنتوانسته ایم به رشد وشکوفایی برسیم ومی بایست با رویکرد نوآوری دراکوسیستم های آبی به سمتی حرکت نمائیم تا سفره ی جامعه غنی گردد. در برنامه هفتم آخرین برنامه ازبرنامه های بیست ساله کشورمی باشد اقتصاد دریامحور یکی از راهبردهای اساسی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور است. استفاده از ظرفیت‌های دریایی و ساحلی در زمره مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی به طور عام و آمایش سرزمین به طور خاص در اکثر قریب به اتفاق کشورها قلمداد می‌شود. از این رو، توسعه دریامحور و به دنبال آن، توزیع و پراکنش جمعیت و فعالیت در نواحی ساحلی در طی زمان، تکوین و تکامل پیدا کرده است به گونه‌ای که متراکم‌ترین کلان‌شهرهای فراملی در جهان امروز، شهرهای بندری و ساحلی هستند.
استان هرمزگان از استان های ساحلی – صنعتی می باشد وصنایع مادر در این استان نیازمند بهره گیری از دریا هستند  ومی دانیم رعایت الزامات زیست محیطی گامی است برای پیمودن مسیر توسعه پایداراست ،  اما خوب است  بانگاه فناورانه باتکنولوژی بروز ونوین در اقتصاد واشتغال دریا محور حرکت نمائیم .بی شک پژوهش های علمی می بایست با ایجاد توسعه وفناوری توام باشد تا شاهد بالندگی در اقتصاددریا محور باشیم .
در این همایش یکروزه به موضوعات ذیل  در کارگاههای مختلف پرداخته می شود:

  • آبزیان دریایی : زیست شناسی ، تنوع زیستی ، بهره برداری وحفاظت ،
  • هواشناسی واقیلم شناسی دریایی
  • برنامه ریزی ، مدیریت وآموزش درجوامع ساحلی – دریایی
  • علوم دریایی، زیست شناسی دریا ، فیزیک دریا ومحیط زیست دریایی