اولین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فولاد در استان هرمزگان و شهر بندرعباس برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، مهندس فرزاد ارزانی ،مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با توجه به نیاز افزایش تولید در کشور ، بیان کرد افزودن خطوط ریخته گری حائز اهمیت است ضمن آنکه برخی از خطوط تولید فرسوده شده و باید تعمیر و تعویض شوند ارزانی ادامه داد ؛ در ریخته گری فولاد خام […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، مهندس فرزاد ارزانی ،مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با توجه به نیاز افزایش تولید در کشور ، بیان کرد افزودن خطوط ریخته گری حائز اهمیت است ضمن آنکه برخی از خطوط تولید فرسوده شده و باید تعمیر و تعویض شوند

ارزانی ادامه داد ؛ در ریخته گری فولاد خام را تولید کرده و در اختیار واحدهای دیگر قرار میدهیم ، در کشور و با توجه به ساختار کنونی باید دانش را به تکنولوژی و تکنولوژی را به صنعت تبدیل کنیم لذا باید در اولویت اول به دانش دست پیدا کنیم که مجبور نباشیم دانش جهانی را بخریم و بومی سازی کنیم
لذا با دست یابی به دانش میتوانیم توسعه تکنولوژی را نیز شاهد باشیم و پروژه تعریف کنیم

وی گفت با تدوین این برنامه و نقشه توسعه دانش و تکنولوژی ، شاهد پیشرفت خواهیم بود ، و این درحالی است که تامین منابع مالی هم مسئله مهمی است که نیروی محرکه این توسعه خواهد بود

مهندس ارزانی خاطر نشان کرد؛ فقط با همکاری و تیمی کار کردن میتوان صنعت را پیش برو و باعث توسعه تکنولوزی می شود

“بابک پارسا”