ایمن سازی خط لوله ۱۰ اینچ فرآورده های نفتی در منطقه خلیج فارس

سرگروه نگهداری و تعمیرات خطوط لوله منطقه خلیج فارس گفت: این منطقه وظیفه نگهداری و تعمیرات خطوط الحاقی متعلق به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان را برعهده دارد. سید امین آل طه اضافه کرد: براساس گزارش های مبنی بر نشتی فرآورده در مسیر خط ۱۰اینچ که به صورت جزئی مشاهده شد، واحد نهگداری و […]

سرگروه نگهداری و تعمیرات خطوط لوله منطقه خلیج فارس گفت: این منطقه وظیفه نگهداری و تعمیرات خطوط الحاقی متعلق به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان را برعهده دارد.

سید امین آل طه اضافه کرد: براساس گزارش های مبنی بر نشتی فرآورده در مسیر خط ۱۰اینچ که به صورت جزئی مشاهده شد، واحد نهگداری و تعمیرات خطوط لوله منطقه دراسرع وقت در محل نشتی حضور و نسبت به حفاری مسیر خط ۱۰اینچ به طول حدود ۲۰متر اقدام کرد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه محل عبور خطوط لوله زیرزمینی و در عمق نسبتا زیاد بوده، پیدا کردن محل نشتی به دشواری صورت گرفت.

آل طه خاطرنشان کرد: با تلاش شبانه روزی همکاران منطقه خلیج فارس تعداد ۳ نقطه به فاصله ۵متری از هم در محل نشتی خط فرآورده مشاهده شد.

سرگروه نگهداری و تعمیرات خطوط لوله منطقه خلیج فارس افزود: در این عملیات با نصب گوه چوبی و جوشکاری ۳عدد وصله دست ساز به قطر۳۰سانتی متری در محل نشتی خط ایمن سازی شد و در مدار بهره برداری قرار گرفت.

شایان ذکر است؛ این عملیات با همکاری خوب واحد‌های خوردگی، ترابری ،HSE، حراست و خدمات اداری انجام شد.