ایمن سازی لاین آتش نشانی مرکز انتقال نفت مهرآران

هایدرانت مرکز انتقال نفت مهراران توسط همکاران تعمیرات خط منطقه خلیج فارس ایمن سازی شد. رئیس مهندسی نگهداری و تعمیرات خط منطقه خلیج فارس گفت : با توجه به درخواست واحد مکانیک منطقه و تایید رئیس مرکز انتقال نفت مهرآران مبنی بر نشتی در هایدرانت ، بلافاصله واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات خط از طریق […]

هایدرانت مرکز انتقال نفت مهراران توسط همکاران تعمیرات خط منطقه خلیج فارس ایمن سازی شد.

رئیس مهندسی نگهداری و تعمیرات خط منطقه خلیج فارس گفت : با توجه به درخواست واحد مکانیک منطقه و تایید رئیس مرکز انتقال نفت مهرآران مبنی بر نشتی در هایدرانت ، بلافاصله واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات خط از طریق برشکاری دو عدد لوله ۶ اینچ هایدرانت و فیت آپ و جوشکاری ۲ عدد فلنج ۶ اینچ و ساخت ۲ عدد ساپورت زیر لوله و درب منهول اقدام کرد.

امیر طائی افزود : این عملیات با هدف جلوگیری از هدررفت آب و هچنین جلوگیری از حوادث ناخواسته  انجام شد.