ایمن سازی نقاط خوردگی در منطقه خلیج فارس

؛ رئیس تعمیرات و نگهداری خطوط لوله این  منطقه گفت :درپی گزارش واحد مهندسی خوردگی فلزات منطقه مبنی براعلام خوردگی‌در نقاط مذکور ، واحدتعمیرات خط منطقه  عملیات جوشکاری را با رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی بالا در کمترین زمان ممکن انجام داد. امیر طائی بیان کرد : در این عملیات یک ست نیم لوله […]

؛ رئیس تعمیرات و نگهداری خطوط لوله این  منطقه گفت :درپی گزارش واحد مهندسی خوردگی فلزات منطقه مبنی براعلام خوردگی‌در نقاط مذکور ، واحدتعمیرات خط منطقه  عملیات جوشکاری را با رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی بالا در کمترین زمان ممکن انجام داد.

امیر طائی بیان کرد : در این عملیات یک ست نیم لوله یک مترو ۲۰سانتی ویک عدد پچ ۴۰سانتی متری برروی نقاط خوردگی نصب شد.

وی ادامه داد: این عملیات جهت پایداری وبهینه سازی خطوط لوله۲۶ اینچ فرآوردهای نفتی انجام شد.

طائی افزود ؛ این عملیات در ایام تعطیل و درگرمای طاق فرسایش و رطوبت بالای ۷۵درجه انجام شد.

شایان ذکر است ؛ این عملیات با همکاری خوب واحد‌های عملیاتی و ستادی ، ترابری،خوردگی،خدمات اداری،hse و خطبانان بدون هیچگونه حادثه و ریخت و پاش مواد نفتی انجام شد.