بازاریابی وتبلیغات در توسعه کسب کار با رویکرد گردشگری در دیار کهتویه

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان بستک برگزاری بازار یابی و تبلیغات در توسعه کسب کار با رویکرد گردشگری در دیار کهتویه برگزار شد گفت این دوره با استقبال بسیار خوب فعالین عرصه گردشگری هم در استان و سطح شهرستان شرکت نمودند.وی با […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان بستک برگزاری بازار یابی و تبلیغات در توسعه کسب کار با رویکرد گردشگری در دیار کهتویه برگزار شد گفت این دوره با استقبال بسیار خوب فعالین عرصه گردشگری هم در استان و سطح شهرستان شرکت نمودند.وی با اشاره به اینکه این روزها علاقه مردم به صنعت گردشگری وتوریسم ورونق در کسب کار ودیدن جاهای تازه هر روز بیشتر از گذشته میشود این استقبال وتوجه باعث می شود صنعت گردشگری وتوریسم به صنعت پر رونق ورقابتی در سطح شهرستان تبدیل شود . وی خاطر نشان کرددر سطح شهرستان طرحهای گردشگری وشرکت های بسیاری در این صنعت فعالند که بنابراین رقبیان زیادی در این صنعت خواهند داشت . وی در ادامه با تاکید براین اینکه با برگزاری چین دوره های در سطح شهرستان می تواند در جذب گردشگر زیادی کمک کند برای این کار بیش از هر چیزی به استر اتژای بازاریابی توریسم نیاز است تا کمک کند کسب و کار خود را به خوبی به دیگران معرفی کنند.

WhatsApp Image 2019 12 08 at 13.24.33

“بابک پارسا”