بازدید از ظرفیت های گردشگری روستای فاریاب بستک // آسیاب دومن در روستای فاریاب بستک به منطقه گردشگری تبدیل می شود.

بازدید از ظرفیت های گردشگری روستای فاریاب بستک به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ماشاالله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان بستک به اتفاق آقای عبدالهی رئیس شورای اسلامی فاریاب بستک و جمعی از معتمدین از منطقه آسیاب دومن بازدید نمودند. وی در حاشیه بارید اظهار داشت؛ یکی از روستاهای دارای قابلیت بالا از لحاظ […]

بازدید از ظرفیت های گردشگری روستای فاریاب بستک

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ماشاالله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان بستک به اتفاق آقای عبدالهی رئیس شورای اسلامی فاریاب بستک و جمعی از معتمدین از منطقه آسیاب دومن بازدید نمودند.

وی در حاشیه بارید اظهار داشت؛ یکی از روستاهای دارای قابلیت بالا از لحاظ تنوع در جاذبه های گردشگری هم از مناطق بکر،کوه،رودخانه و بناهای تاریخی و صنایع دستی میباشد.

02خنجی با اشاره به اینکه این منطقه در جهت توسعه صنعت گردشگری برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی با تعامل و همکاری خیرین، شورای اسلامی، دهیاری و معتمدین در حوزه ایجاد زیرساخت های گردشگری منطقه آسیاب دومن باعث ایجاد اشتغال زایی، جذب گردشگر و رونق صنعت گردشگری در سطح شهرستان بستک خواهد شد

آسیاب دومن در روستای فاریاب بستک به منطقه گردشگری تبدیل می شود.
ماشاالله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان بستک به اتفاق آقای عبدالهی رئیس شورای اسلامی فاریاب بستک و جمعی از معتمدین از منطقه آسیاب دومن بازدید نمودند.

0002 1

وی در حاشیه بارید اظهار داشت؛ یکی از روستاهای دارای قابلیت بالا از لحاظ تنوع در جاذبه های گردشگری هم از مناطق بکر،کوه،رودخانه و بناهای تاریخی و صنایع دستی میباشد.
خنجی با اشاره به اینکه این منطقه در جهت توسعه صنعت گردشگری برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی با تعامل و همکاری خیرین، شورای اسلامی، دهیاری و معتمدین در حوزه ایجاد زیرساخت های گردشگری منطقه آسیاب دومن باعث ایجاد اشتغال زایی، جذب گردشگر و رونق صنعت گردشگری در سطح شهرستان بستک خواهد شد

0002 2