بازدید از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین در سطح شهر ستان بندرعباس

به مناسبت هفته هوای پاک و سی ام دیماه روز هوای پاک ، خودروهای فرسوده از سه مرکز معاینه فنی خودرو شهرسیتان بندرعباس بازدید شد

تقی زاده رئیس اداره نظارت وپایش این اداره کل از بازدید کارگروه معاینه فنی خودرو در هفته هوای پاک خبرداد.
وی افزود:
صیح امروز سی دیماه با جضور اعضای کارگروه معاینه فتی خودرو ( نمایندگان دستگاههای ذیربط : استانداری ،شهرداری ، پلیس راهور و وحیط زیست ) از سه مرکز معاینه فنی خودرو سطح شهر ستان بندرعباس بازدید شد.
تقی زاده ادامه داد : تست آلایندگی خودروها و رفع به موقع معایب احتراق در موتور خودروها تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت، در استان هرمزگان ۱۲ مرکز معاینه فنی خودرو وجود دارد که ۳مرکز مجهز به تجهیزات معاینه فنی هر دو نوع خودرو سبک و سنگین می باشند ، در معاینه فنی خودروهای سبک از نظر زیست محیطی گازهای O2,CO,NOx,CO2 اندازه گیری در خودروهای سنگین میزان کدری ملاک قرار می گیرد.