بازدید بخشدار مرکزی بستک از روستاهای شهرستان بستک

بخشدار مرکزی به اتفاق رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی و مهندس پناه مسئول فنی دهیاری های بخش مرکزی از روستاهای آل کندی، گاوبری، دهنگ و دهتل بازدید نمود. بخشدار مرکزی پس از حضور در روستای مذکور در جمع مردم، اعضای شورا و دهیار روستاها با بیان اینکه این بازدیدها در راستای رفع و حل مشکلات […]

بخشدار مرکزی به اتفاق رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی و مهندس پناه مسئول فنی دهیاری های بخش مرکزی از روستاهای آل کندی، گاوبری، دهنگ و دهتل بازدید نمود.
بخشدار مرکزی پس از حضور در روستای مذکور در جمع مردم، اعضای شورا و دهیار روستاها با بیان اینکه این بازدیدها در راستای رفع و حل مشکلات و مسائل باشد بر همدلی و همکاری همه مردم و مسئولین روستا تاکید نمود.
وی همچنین در ادامه به بیان برنامه ریزی های صورت پذیرفته در خصوص رفع مسائل و مشکلات روستا پرداخت.
گفتنیست در این سفر از مسیر ورودی روستای گاوبری، لایروبی رودخانه فصلی آل کندی، بهسازی معابر روستای دهنگ، آسفالت معابر روستا، المان شهید فلکنازی در روستای دهتل و مسیر حدفاصل روستای دهتل و تدرویه بازدید بعمل آمد.

 

مهسا پارسا ///////