بازدید جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد (ع) از نمایشگاه هفته دفاع مقدس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان

بازدید جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد (ع) از نمایشگاه هفته دفاع مقدس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان یه گزارش روابط عمومی ، سردار پاسدار امیری جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد (ع) به اتفاق آقای نوری زاده مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان از نمایشگاه هفته دفاع مقدس که به یاد رشادت ها ، […]

بازدید جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد (ع) از نمایشگاه هفته دفاع مقدس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان

یه گزارش روابط عمومی ، سردار پاسدار امیری جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد (ع) به اتفاق آقای نوری زاده مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان از نمایشگاه هفته دفاع مقدس که به یاد رشادت ها ، حماسه ها و تجدید خاطرات در محل اداره کل بنیاد مسکن برپا شده بود بازدید نمودند.