بازدید خبرنگاران از مجتمع کشتی سازی سپهر دریا جنوب بندرعباس

در هفته صنعت معدن تجارت بازدید خبرنگاران از مجتمع کشتی سازی سپهر دریا جنوب بندرعباس صورت گرفت شایان ذکر است مجتمع کشتی سازی سپهر دریا جنوب یک از فعالترین شرکتهای کشتی سازی می باشد   برای دیدن این ویدئو   اینجـــا کلیــک کنـــید     مهسا پارسا////  

در هفته صنعت معدن تجارت بازدید خبرنگاران از مجتمع کشتی سازی سپهر دریا جنوب بندرعباس صورت گرفت
شایان ذکر است مجتمع کشتی سازی سپهر دریا جنوب یک از فعالترین شرکتهای کشتی سازی می باشد

 

برای دیدن این ویدئو

 

اینجـــا کلیــک کنـــید

 

 

مهسا پارسا////