بازدید خبرنگاران از کارخانه روغن حیات هرمزگان

در هفته سلامت و با همت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بازدید خبرنگاران از کارخانه روغن حیات هرمزگان انجام شد   برای دیدن این ویدئو     اینجا کلیک کنید     کاری از بابک پارسا

در هفته سلامت و با همت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بازدید خبرنگاران از کارخانه روغن حیات هرمزگان انجام شد

 

برای دیدن این ویدئو

 

 

اینجا کلیک کنید

 

 

کاری از بابک پارسا