بازدید رئیس اداره میراث فرهنگی بستک از دفاتر خدمات مسافرتی همسفر پرواز کوخرد

ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان بستک در بازدید از دفاتر خدماتی مسافر همسفر پرواز کوخرد گفت دفاترهای مسافرتی در سطح شهرستان آمادگی لازم برای ارائه خدمات بهینه به مسافران در شرایط کرونایی با رعایت دستور العمل های بهداشتی فعالیت نمایند. وی با اشاره به اینکه اهمیت رضایت مسافران دراین […]

ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی شهرستان بستک در بازدید از دفاتر خدماتی مسافر همسفر پرواز کوخرد گفت دفاترهای مسافرتی در سطح شهرستان آمادگی لازم برای ارائه خدمات بهینه به مسافران در شرایط کرونایی با رعایت دستور العمل های بهداشتی فعالیت نمایند. وی با اشاره به اینکه اهمیت رضایت مسافران دراین ایام کرونا از دفاتر های خدماتی مسافرتی رضا یتمند ارز یابی نمود . وی در پایان گفت در سطح شهرستان بستک ۱۲ دفاتر خدمات مسافرتی فعالند.