بازدید علمی فرزندان کارکنان از منطقه خلیج فارس

جمعی از فرزندان کارکنان از مرکز منطقه خلیج فارس بازدید کردند. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ؛ رئیس روابط عمومی منطقه گفت : جمعی از دانش اموزان دبستان مروارید بندرعباس از مرکز منطقه خلیج فارس بازدید علمی بعمل آوردند. بهرام علی دوست با اشاره به اهداف این بازدید افزود:  این بازدید با هدف آشنایی با […]

جمعی از فرزندان کارکنان از مرکز منطقه خلیج فارس بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ؛ رئیس روابط عمومی منطقه گفت : جمعی از دانش اموزان دبستان مروارید بندرعباس از مرکز منطقه خلیج فارس بازدید علمی بعمل آوردند.

بهرام علی دوست با اشاره به اهداف این بازدید افزوداین بازدید با هدف آشنایی با ویژگی های یک گروه صنعتی، کارگروهی، تقسیم کار، موارد و قوانین ایمنی در حین کار و…  صورت گرفت.

وی ادامه داد : دراین بازدید دانش اموزان از نزدیک با فعالیت پدرشان و فعالیت تک تک واحد ها آشنا شدند.

لازم به ذکر است ؛ این بازدید بارعایت کامل پروتکل های بهداشتی انجام شد.