بازدید فرماندار از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بستک

 محمد جلالی فرماندار بستک بهمراه انصاری رئیس بنیاد شهید شهرستان از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بستک بازدید و با پرسنل دیدار کردند. در این بازدید میری مدیر بنیاد مسکن بستک گزارش کاملی از اقدامات بنیاد مسکن در تهیه ، بازنگری و اجرای طرح هادی ، تملک و واگذاری زمین روستایی ، پرداخت تسهیلات بهسازی و […]

 محمد جلالی فرماندار بستک بهمراه انصاری رئیس بنیاد شهید شهرستان از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بستک بازدید و با پرسنل دیدار کردند.

در این بازدید میری مدیر بنیاد مسکن بستک گزارش کاملی از اقدامات بنیاد مسکن در تهیه ، بازنگری و اجرای طرح هادی ، تملک و واگذاری زمین روستایی ، پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی اماکن روستایی و صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری …….ارائه نمود.

در ادامه جلالی فرماندار بستک در خصوص واگذاری زمین و ساخت مسکن روستایی از زحمات مجموعه بنیاد مسکن بویژه نوری زاده مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان ، میری مدیر بنیاد مسکن شهرستان بستک تقدیر و تشکر نمود.