بازدید مدیر کل بازرسی استان هرمزگان از فرمانداری شهرستان رودان

له گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ؛ مدیرکل بازرسی استانداری هرمزگان به همراه کارشناسان این اداره کل از فرمانداری رودان بازدید بعمل آورد.دراین بازدید ضمن دیدار بافرماندار از کلیه واحدهای فرمانداری در حوزه های ارزیابی عملکرد، سلامت اداری و حقوق شهروندی بازرسی صورت گرفت و همچنین نقاط ضعف وقوت و کاستی ها یادداشت گردید. سپس […]

له گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ؛ مدیرکل بازرسی استانداری هرمزگان به همراه کارشناسان این اداره کل از فرمانداری رودان بازدید بعمل آورد.دراین بازدید ضمن دیدار بافرماندار از کلیه واحدهای فرمانداری در حوزه های ارزیابی عملکرد، سلامت اداری و حقوق شهروندی بازرسی صورت گرفت و همچنین نقاط ضعف وقوت و کاستی ها یادداشت گردید. سپس جلسه ای صمیمانه با حضور فرماندار و گروه بازرسی استانداری با همه همکاران مجموعه فرمانداری برگزار گردید و مطالب لازم انتقال داده شد. در پایان این سفر یک روزه چندین طرح کارآفرینی شهرستان هم توسط مدیرکل بازرسی استانداری مورد بازدید قرار گرفت.

“بابک پارسا”