بازدید معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پروژه های مسکن محرومین جزیره لارک

  بازدید معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پروژه های مسکن محرومین جزیره لارک جودی معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به اتفاق آقایان نوری زاده مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان ، هاتف مدیر عامل شرکت اسکان ایران از پروژه ۲۵ واحدی مسکن محرومان جزیره لارک بازدید کردند. […]

 

بازدید معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پروژه های مسکن محرومین جزیره لارک

جودی معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به اتفاق آقایان نوری زاده مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان ، هاتف مدیر عامل شرکت اسکان ایران از پروژه ۲۵ واحدی مسکن محرومان جزیره لارک بازدید کردند.

جودی معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت : در راستای منویات مقام معظم ر هبری ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی ویژه محرومین با مشارکت بنیاد مستضعفان شروع شده است که در استان هرمزگان نیز ۸۰۰ واحد مسکونی در حال ساخت و اجراء می باشد.

جودی با اشاره به اینکه خانه دار شدن همه محرومان و خانواده های اقشار کم درآمد آرزوی قلبی ماست از  تمام دستگاه های اجرایی و خدمات رسان خواستار انجام زیرساخت ها برای به موقع انجام شدن پروژه های مسکن محرومین شد.

جودی در این بازدید دستورات لازم را در خصوص تامین مصالح با توجه به شرایط جزیره لارک جهت به موقع اجرا شدن پروژه ارائه نمود.

در پایان معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان بویژه مهندس نوری زاده تقدیر و تشکر کرد.