بازدید معاون محیط زیست دریایی وتالابی کشور از بزرگترین آب شیرکن استان هرمزگان ساقی کوثر

در این بازدید برالزام و رعایت کامل ملاحظات زیست محیطی تاکید شد به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، معاون محیط زیست دریایی وتالاب های کشور با حضور در استان هرمزگان در اولین گام از سفر خود از آب شیرکن  ساقی کوثر بندرعباس به همراه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان وهیات همراه بازدید کرد. معاون […]

در این بازدید برالزام و رعایت کامل ملاحظات زیست محیطی تاکید شد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، معاون محیط زیست دریایی وتالاب های کشور با حضور در استان هرمزگان در اولین گام از سفر خود از آب شیرکن  ساقی کوثر بندرعباس به همراه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان وهیات همراه بازدید کرد.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در مکان‌یابی استقرار آب شیرین‌کن‌ها نقش حاکمیتی دارد و تدوین ضوابط و دستور العمل‌ها جزو وظایف حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست است،  دستگاه‌های ذینفع مکلفند به این سیاست گذاری‌ها توجه کنند
در این بازدید لاهیجان زاده در حضور مسئولین  انجام  طرح ساحلی  آب شیرکن کوثر بررعایت الزاامات زیست محیطی و نظارت وپایش های مکرر تاکید کرد .
وی افزود:
با توجه به نوع روشهای استفاده شده در آب شیرین کن ها حدود ۲۰ تا ۷۰ درصد آب تغذیه آب شیرین کن‌ها را پساب تشکیل می‌دهد و مهم‌ترین آثار زیست محیطی ناشی از این فعالیت‌ها مربوط به تخلیه پساب آن‌ها به محیط است.
پساب آب شیرین‌کن‌ها به علت وجود سه عامل شوری، حرارت و مواد شیمیایی آثار زیست محیطی نامطلوبی را بر محیط پیرامون خود ایجاد می‌کند، تخلیه پساب‌های آلوده بسیار شور در سطح وسیعی از دریا، نشت مواد نفتی به ساحل از تأسیسات آب شیرین کن‌ها، وارد شدن مواد حاصل از خوردگی تأسیسات فلزی به منبع پذیرنده، ورود مواد افزودنی ضد رسوب، ورود مواد افزودنی ضد گرفتگی، ضدکف و ضد خوردگی از مهم‌ترین آثار تخریبی آن محسوب می‌شود. که می بایست پایش ها ونظارت های زیست محیطی بطور مکرر ادامه داشته باشد تا آسیب کمتری به محیط زیست دریایی وارد شود .