بازدید معاون مسکن روستایی و امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان از پروژه های در دست اقدام شهرستان میناب

مهندس مدنی معاون مسکن روستایی و امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان ، به اتفاق بیگ مرادی مدیر بنیاد مسکن میناب و کارشناسان فنی از پروژه های در دست اقدام مسکن روستایی ، مسکن محرومین و واحدهای در حال ساخت ستاد بازسازی میناب بازدید و رهنمودهای لازم را در خصوص تسریع در روند پروژه […]

مهندس مدنی معاون مسکن روستایی و امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان ، به اتفاق بیگ مرادی مدیر بنیاد مسکن میناب و کارشناسان فنی از پروژه های در دست اقدام مسکن روستایی ، مسکن محرومین و واحدهای در حال ساخت ستاد بازسازی میناب بازدید و رهنمودهای لازم را در خصوص تسریع در روند پروژه ها ارائه نمود.

لازم به ذکر است در این بازید جلسه ایی با بانک های عامل در خصوص سرعت بخشیدن در انعقاد قرار داد و پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی واحدهای روستایی برگزار شد.