بازدید مهندس عادل فخاریان مدیرعامل سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس از نمایشگاه وحدت اقوام ایرانی در بندرعباس

بازدید مهندس عادل فخاریان مدیرعامل سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس از نمایشگاه وحدت اقوام ایرانی در بندرعباس   برای دیدن این ویدئو     اینجا کلیک کنید

بازدید مهندس عادل فخاریان مدیرعامل سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس از نمایشگاه وحدت اقوام ایرانی در بندرعباس

 

برای دیدن این ویدئو

 

 

اینجا کلیک کنید