بازدید وزیر کشور از آبشیرین کن خلیج فارس و نفت ستاره خلیج فارس

احمد وحیدی وزیر کشور عصر امروز در ادامه برنامه‌های خود در سفر به استان هرمزگان با همراهی مهدی دوستی استاندار هرمزگان از آبشیرین کن خلیج فارس بازدید کرد. در این بازدید وزیر کشور ضمن گفت‌وگو با مدیران و کارکنان این واحد شیرین سازی آب از دریا، در جریان روند توسعه فازهای پروژه و انتقال آب […]

احمد وحیدی وزیر کشور عصر امروز در ادامه برنامه‌های خود در سفر به استان هرمزگان با همراهی مهدی دوستی استاندار هرمزگان از آبشیرین کن خلیج فارس بازدید کرد. در این بازدید وزیر کشور ضمن گفت‌وگو با مدیران و کارکنان این واحد شیرین سازی آب از دریا، در جریان روند توسعه فازهای پروژه و انتقال آب از خلیج فارس قرار گرفت. در ادامه برنامه‌های امروز نیز، وزیر کشور با حضور در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس از این واحد بزرگ تولید بنزین کشور بازدید کرد، ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان هم اکنون جایگاهی استراتژیک در توازن انرژی کشور و منطقه ایفا می‌کند و توانسته است ایران را در زمینه تامین بنزین خودکفا کند.